BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE BELASTINGSERVICE


Gelet op de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de door onze overheid genomen maatregelen, kunnen wij de Belastingservice niet meer op locaties verlenen. Derhalve zijn wij genoodzaakt geweest om de Belastingservice te cancelen en alle belastingafspraken op alle locaties te annuleren.

Aangezien de indieningsdatum voor uw belastingaangifte 1 mei 2020 is, bieden wij u de opstuurservice aan. Dat betekent dat u ons de benodigde bescheiden - bij voorkeur per e-mail - zendt en dat wij uw aangifte(n) op afstand verzorgen en indienen.

Uw gegevens kunt u via de mail (belastingservice@mijnvbm.nl) of per post (Postbus 93037, 2509 AA, Den Haag) naar ons toe sturen. Indien wij uw complete belastingbescheiden voor 15 april mogen ontvangen, dan garanderen wij u de tijdige indiening van uw belastingaangifte.
Lukt het u niet om de belastinggegevens voor die datum naar ons te sturen, dan zullen wij uw aangifte(n) na de indieningsdatum van 1 mei 2020 verwerken en indienen. Om boetes van de Belastingdienst te voorkomen, dient u zelf voor die datum uitstel aan te vragen. U krijgt dan een standaard uitstel van 4 maanden, tot 1 september 2020.
Uitstel kunt u op drie manieren aanvragen:
  • telefonisch
  • online op Mijn Belastingdienst
  • schriftelijk, via het formulier "aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting"
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aanvr_indiv_uits_aangifte_ib_ib1041z3fol.pdf

Telefonisch kunt u hiervoor de BelastingTelefoon 0800-0543 bellen, van 1 maart tot 1 mei. Burgerservicenummer en geboortedatum van u en uw fiscale partner vereist.
Binnen 3 weken krijgt u van de fiscus een schriftelijke reactie op uw aanvraag.

Let op! U dient uitstel zowel voor u als voor uw fiscale partner aan te vragen!

NB Voor de buitenlandse belastingplichtigen geldt de indieningsdatum 1 juli 2020. Er wordt een uitstel tot 1 november 2020 verleend, mits u dat voor 1 juli 2020 aanvraagt.
Het telefoonnummer hiervoor is +31 (0) 555 385 385